Intake

Deze voordeur bestaat uit een eenvoudige vragenlijst. Als je alle vragen met “ja“ kunt beantwoorden dan pas je binnen het zorgaanbod van stichting iXzelF.

  • Je kan een WMO of WLZ indicatie verkrijgen of hebt deze in bezit voor beschermd wonen.
  • Ben je in het bezit van een recente ZZP (zorgzwaarte pakket) voor uw PGB of ZIN, dan wel geldig Indicatiebesluit voor beschermd wonen of begeleid wonen?
  • Ben je bereid dat iemand uit je naaste omgeving meekijkt hoe de zorg georganiseerd  en PGB beheerd wordt. Mentorschap!
  • Woon je in de regio Tilburg of ben je bereid daar te willen gaan wonen?
  • Ben je bereid om onder bewindvoering te gaan (zie rubriek bewindvoering)? Dit is namelijk een verplichting vanuit ons. Wij willen bewoners schuldenvrij krijgen dmv bewindvoering. Wij doen dit niet zelf maar laten dit aan de professional over.
  • Ben je in het bezit van een recente DSM diagnose / Behandelverslag  (niet ouder dan 2 jaar)?
  • Ben je in het bezit van een geldig BSN?
  • Kun je zelfstandig wonen (straks regio Breda / ben je bereid tot gezamenlijk (beschermd) wonen? Leren delen van 'je omegeving' en deze netjes en schoon houden.

Afspraken
Bij de afspraken bij de intake en in het begeleidingsplan staat wat we afspreken over het niet houden aan afspraken. Binnen beschermd wonen word (Hard)drugsgebruik en drank niet getolereerd, daar zijn andere organisaties voor. Bij herhaling wordt de overeenkomst ontbonden! het in bezit hebben van (soft en of hard-) drugs of alcohol op het beschermd terrein is niet toegestaan. Alles wordt op MAAT afgestemd. Daar zijn wij niet de juiste instelling voor.

Ter bescherming van personeel & bewoners en hun omgeving zijn er middels individuele afspraken kamercontroles (en incidenteel een drugshond die ingezet kan worden). Dit wordt in een begeleidingsplan opgesteld en door beide partijen ondertekend, alles is maatwerk, streven is stoppen met drank en drugs, daar zijn dan ook stevige afspraken voor noodzakelijk.

                                                Het is een beschermde omgeving en dit moet zo blijven.

Stichting iXzelF heeft ook een uitsluitingscriteria. Deze gelden voor onzedelijk gedrag en actuele GHB harddrugsverslaving.

                                                 Huisdieren houden is niet toegestaan bij Stichting iXzelF.

Contact

Benutten van mogelijkheden

Lees verder

Bewindvoering

Lees verder