06 - 43205515          info@stichtingixzelf.nl        

Stichting iXzelF

begeleidt mensen die hulpbehoevend zijn

Contact

Het bieden van beschermde 24/7 woonruimte en het begeleiden van,
door ketenpartners aangemelde cliënten!

Missie

Stichting iXzelF werkt met een (SRH en methodiek Kok) dialogische visie! Op een respectvolle manier, het gesprek aangaan en naar elkaar luisteren zijn hierbij belangrijke elementen. Het statische (beschermd terrein) en het dynamische milieu. Uitgangspunt is een goed functionerend systeem waarin de cliënt, betrokken relaties en de begeleiders zoeken naar een juiste balans. Met dialogische visie bedoelen wij: een systematische begeleiding waarbij de keuzes die gemaakt worden primair aan het proces van het systeem zijn (lees: de relatie die cliënt heeft met anderen) en secundair aan de cliënt. Ervan uitgaande dat een goed systeem bijdraagt aan de voortdurende ontwikkeling van ons en onze doelgroep.

Meer weten?

Visie

Stichting iXzelF begeleidt mensen met complexe zorgvragen en die hulpbehoevend zijn. Onze missie is de geselecteerde cliënten te begeleiden naar een nieuwe, verantwoorde deelname aan het maatschappelijk proces. Wij werken ‘vanuit de relatie’ met onze cliënten. Wij zijn geen justitie, we zijn iXzelF, een stichting voor mensen door mensen. Maar we werken wel nauw samen met verschillende ketenpartners, waaronder justitie, Novadic-Kentron en GGZE en GGZ Breburg, Stichting Terugkeer en Herstel, Stichting I-am-One.

Onze Doelgroep; Psychiatrie, SG-LVG, complexe zorgvragen (waaronder dubbele en triple diagnostiek) en verslaving.

Meer weten?

Benutten van mogelijkheden

Lees verder

Bewindvoering

Lees verder

Laatste nieuws van Stichting iXzelF

5 jarig jubileum Ilse Basten.

Al 5 jaar in dienst en gestart als begeleider, persoonlijk bgeleider en al geruime tijd de coördinator van stichting iXzelF. Van harte gefeliciteerd. Wij zijn blij met deze kanjer.

Lees verder

Dialoog gemeente Tilburg contra journalistiek

Bekijk hier de link

Lees verder

Podcast iXzelf

Bekijk hier de Podcast

Lees verder

Nieuwe locatie

Wij hebben een contract met gemeente Breda en omgeving. Wij hopen binnen een jaar een locatie daar te openen.

Lees verder

ARBO-Rie

Bij hebben sinds 2 maart de ARBO-Rie behaald.

Lees verder

ISO 9001:2015

Wij hebben sinds 21 mei 2021 de ISO 9001:2015 behaald.

Lees verder
Logo,

We ontmoeten niet mensen per toeval, er is een reden waarom onze wegen elkaar kruisen.
Misschien moet je eerst jezelf tegenkomen voordat je het kunt zijn!

AANMELDEN

     06 - 43205515      info@stichtingixzelf.nl

     Reinevaarstraat 15, 5044HD Tilburg        59677627

Copyright © 2022 Stichting iXzelF